FN's Verdensmål

Verdens stats- og regeringsledere vedtog på FN topmødet den 25. september 2015 17 verdensmål, der sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og natur frem mod 2030.

Målene forpligter FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og en mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene fokuserer også på at skabe fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. De 17 mål hænger tæt indbyrdes sammen og skal derfor løftes gennem integrerede indsatser.

Den lokale indsats er et vigtigt led til at fremme de globale mål. I Regeringens Handlingsplan for FN's verdensmål fra marts 2017 opfordres der til, at det danske samfund engagerer sig i arbejdet med at indfri målene. Horsens Kommune har derfor også et ansvar for, at målene nås.

Nordisk Ministerråd har i 2018 udgivet rapporten Baltic 2030 - Bumps on the Road om de baltiske landes arbejde med verdensmålene. Rapporten viser, at Danmark ligger på en 2. plads i forhold til at fremme målene. Men især målene om Ansvarligt forbrug og produktion, Livet i havet og Livet på land mangler stadig dansk handling. Der er derfor behov for, at kommunerne støtter op om arbejdet med verdensmålene.

I Forudsætningsredegørelse 2022 forholder vi os til, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at fremme målene med udgangspunkt i lokale forhold.

For hvert tema i forudsætningsredegørelsen er det oplistet, hvilke af verdensmålene, der berøres – og hvordan planlægningen kan være med til at fremme dem. 

Kilder: Verdensmaalene.dk, regeringens Handlingsplan for FN's Verdensmål og Nordisk Ministerråd, Baltic 2030: Bumps on the Road